Preskočiť na obsah

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zverejnené 21.3.2024.

Dátum a Čas
11. apr 2024 15:00 – 14:00
Miesto
Budova základnej školy
Kategória

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční 11. apríla 2024 o 15:00 hod. v budove základnej školy. Zápisu sa musia zúčastniť obaja zákonní zástupcovia a dieťa. V prípade, že je dieťa zverené do starostlivosti výhradne jednému zákonnému zástupcovi, je treba priniesť rozhodnutie súdu. Zákonný zástupca je povinný prísť zapísať aj dieťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie riaditeľa školy o odklade školskej dochádzky v školskom roku 2023/2024. Elektronickú prihlášku je potrebné vyplniť do 8. apríla 2023 na webovej stránke školy zsbrodske.edupage.org v záložke Elektronická prihláška. Ku kompletnej prihláške je potrebné nahrať aj rodný list dieťaťa. K zápisu je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.