Splnomocnenie, plná moc

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz toho, kto splnomocňuje
  • tlačivo splnomocnenia/plnej moci

Poplatok: 2 €

Lehota vybavenia: na počkanie

Prílohy: