Preskočiť na obsah

Pripojenie na splaškovú kanalizáciu

Žiadosti o pripojenie na splaškovú kanalizáciu môžete adresovať priamo na prevádzkovateľa kanalizácie:

PAVOS vodárenská spoločnosť, s.r.o.,
Veľkomoravská 24/16, 901 01 Malacky,

Martin Kolla
e-mail: sluzby@pavosvs.sk, tel.:0915 494 171,
alebo na obecný úrad. 

Prílohy k žiadosti:– Projektová dokumentácia kanalizačnej prípojky- Situácia alebo geometrický plán

Tlačivo: