Preskočiť na obsah

Povolenie zásahu do pozemnej komunikácie

Kontakt:

Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová,
Tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:

  1. Situácia, náčrt so zakreslením zásahu do cesty
  2. Návrh prenosných DZ počas realizácie rozkopávky
  3. Stanovisko OR PZ – Okresného dopravného inšpektorátu v Senici
  4. Písomný záväzok podľa § 20, ods. 6 vyhl. c. 35/1984 Zb.
  5. List vlastníctva 

Správny poplatok: 

80 €

Príloha: