Preskočiť na obsah

Potvrdenie o trvalom pobyte

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková – oddelenie evidencie obyvateľstva, č.t. 034 / 3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk

Čo potrebujeme:1. občiansky preukaz

Správny poplatok
5 €