Preskočiť na obsah

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková – oddelenie evidencie obyvateľstva,
Tel.č. 034 / 3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk

Čo potrebujeme:

  1. Rodný list občana, ktorý dovŕšil 15 rokov 

Upozornenie:

Občan vydané potvrdenie o trvalom pobyte spolu s rodným listom predloží pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu na Klientskom centre, Štefánikova 2157/20 v Skalici. 

Správny poplatok

0 €