Preskočiť na obsah

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková – oddelenie evidencie obyvateľstva, č.t. 034 / 3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk

Čo potrebujeme:
1. Rodný list občana, ktorý dovŕšil 15 rokov 

Upozornenie:
Občan vydané potvrdenie o trvalom pobyte spolu s rodným listom predloží pri vybavovaní prvého OP na Okresnom riaditeľstve PZ v Skalici. 

Správny poplatok
0 €