Knižnica

KNIŽNICA BRODSKÉ

Vajanského 406
908 85 Brodské

Tel.: 034/6591249

Knihovníčka: Jarmila Šimková

– poskytovanie knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných zdrojov
– sprístupňovanie Internetu pre obyvateľov, ktorí zaplatili celoročné zápisné – zdarma!

Otváracie hodiny:

Deňoddo
Pondelok16:0019:00
Utorok16:0019:00
Streda17:0019:00
Štvrtok16:0018:00

 Celoročný poplatok za knižničné služby:
– deti: 1 €
– mládež a dospelí: 2 €

Zverejnené 15. júna 2021.
Upravené 9. augusta 2021.