Priebeh celoplošného testovania na Covid-19

Priebeh celoplošného testovania na Covid-19
V sobotu 31.10.2020 v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. bolo na COVID-19 v Brodskom pretestovaných 533 občanov. Testovanie prebieha bez akýchkoľvek komplikácii. Priemerný čas čakania na výsledok testu je 20-30 minút.
Čítať ďalej...

Úhrada nedoplatkov

Úhrada nedoplatkov

vyzývame občanov, ktorí ešte nemajú zaplatenú daň z nehnuteľnosti, daň za psa, popolnice a stočné, aby si nedoplatky prišli uhradiť. 

folder VZN obce

Dokumenty

pdf VZN č. 74/2015 #

o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Brodské.

pdf VZN č. 73/2015 #

o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi postavenými a nodobudnutými s podporou štátu. Žiadosť o nájom bytu + prílohy nájdete v sekcii Ako vybavím

pdf VZN č.69/2014 #

o zrušení VZN č. 7/1995 o ochrane životného prostredia v oblasti povrchových  vôd a spodných vôd

pdf VZN č.68/2013 #

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

pdf VZN č.36/2006 #

o záväzných častiach Územného plánu obce Brodské

pdf VZN č.58/2011 o zrušení VZN č.51/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom #

pdf VZN 47/08 o určení pravidiel času predaja #

pdf VZN 28/04 školský obvod #

pdf VZN 15/98 trhový poriadok #

logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks