Výmena nádob na komunálny odpad

Výmena nádob na komunálny odpad
Zajtra 27.4.2017 t.j. štvrtok sa budú opäť meniť zberné nádoby na komunálny odpad. Kto ešte nemá vymenenú nádobu, môže tak urobiť v čase od 9:00 hod. do 19:00 hod. na starom ihrisku.

MUDr. Chynoranský

oznamuje, že dňa 27.4.2017 t.j.štvrtok bude ordinovať len na detskej ambulancii v Brodskom od 7:00-11:00 hod. Dňa 28.4.2017 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr.Strončeková v Gbeloch

Riaditeľstvo MŠ

oznamuje rodičom detí, že zápis do MŠ na školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 4.5.2017 v budove MŠ od 8:00 hod. do 11:30 hod. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť od 24.4.2017 v budove MŠ.

Lekáreň Brodské Mgr. Jakubcová

oznamuje, že od 24.4.2017 do 28.4.2017 bude lekáreň pre dovolenku zatvorená.

MUDr. Stanislava Hnátová

oznamuje, že od 24.4.2017 do 28.4.2017 z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Fišer v Kopčanoch.

Jednota dôchodcov oznamuje

že na 1.mája 2017 t.j. pondelok pripravuje zájazd na záhradkársku výstavu spojenú s predajom do Kroměříža. Záujemci sa môžu prihlásiť v klube a u členiek výboru.