KOVOTVAR, výrobné družstvo

hľadá väčší počet pracovníkov do výroby. Zabezpečujeme dopravu do práce a späť. Nástup možný ihneď . Podrobnejšie informácie u p. Vaculovej na tel. čísle 0902 948 906 alebo osobne v sídle, výrobného družstva KOVOTVAR, Železničiarska 830, 908 01 Kúty.

Vakcinácia

Dnes 20.4.2018 sa bude vykonávať vakcinácia psov a mačiek proti besnote v čase od 17 – 18:30 hod. pred KD. Poplatok je 5 €. Prineste si so sebou očkovacie preukazy.

Jednota dôchodcov Brodské

oznamuje, že 23. 4. 2018 o 14:00 hod. pripravuje prednášku na tému "Liečivá kozmetika". Prednáška sa bude konať v klube JD Brodské.

Poďakovanie

Základná škola v Brodskom týmto ďakuje všetkým občanom, ktorí sa dňa 13. apríla 2018 zapojili do verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov“. Celkovo sa v našej obci vyzbieralo 462,60 €, ktoré boli poukázané na účet Ligy proti rakovine.

Pošta Brodské

oznamuje, že od 16.4.2018 do konca mesiaca bude zamestnanec pošty opisovať stavy plynomerov.