MUDr. Boris Chynoranský

oznamuje,že od 26.6.2017 do 30.6.2017 nebude ordinovať na detskej ambulancii. Zastupuje MUDr. Strončeková v Gbeloch.

Jednota dôchodcov

oznamuje prihláseným do Lipótu, že autobus odchádza v sobotu 24. júna o 7:30 od poštového úradu.

Gynekologická ambulancia Moravský Sv. Ján

oznamuje, že od 26.6.2017 do 5.7.2017 nebudú ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Bajteková v Šaštíne.

KOVOTVAR, výrobné družstvo

hľadá väčší počet pracovníkov do výroby. Podrobnejšie informácie na tel. čísle 0902 948 906 alebo osobne v sídle KOVOTVARU, v.d., Železničiarska 830, 908 01 Kúty.

Zákaz spaľovania v záhradách

Upozorňujeme občanov na zákaz spaľovania v záhradách, pretože pri spaľovaní dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka a tým sa dopúšťa protiprávneho konania. Hrozí mu pokuta a pritom je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Každé spaľovanie je potrebné hlásiť na operačné stredisko hasičov na číslo 150.