Smútočné oznamy

Smútiaca rodina Valachovičová s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 87 rokov zomrel pán Ing. Konštantín Valachovič posledne bytom v Hodoníne. Posledná rozlúčka bude 23.6.2017 o 13:30 hod. v smútočnej sieni v Hodoníne.