X. ročník prehliadky dychových hudieb

Dňa 23.8.2014 sa konal jubilejný 10. ročník prehliadky dychových hudieb, kde vystúpili: dychová hudba MORAVANKA pod vedením pána Jána Slabáka; dychová hudba ŠOHAJKA pod vedením pána Ducháčka a dychová hudba MÁJOVANKA pod vedením pána Solárika. V programe vystúpil aj folklórny súbor z Brodského. Aj napriek nepriaznivému počasiu strávili diváci prehliadky krásne popoludnie. Chceme poďakovať občianskemu združeniu PRO ZÁHORÍ za bezplatné zapožičanie skákacieho hradu pre deti. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že prišli podporiť toto krásne podujatie.

Čítať ďalej: X. ročník prehliadky dychových hudieb

120. výročie úmrtia Martina Čulena

Spomienkové stretnutie v Brodskom pri príležitosti 120. výročia úmrtia nášho rodáka Martina Čulena, národného buditeľa, pedagóga a kňaza sa konalo 25.1.2014.Toto stretnutie sa konalo na dvoch miestach a to v miestnom kostole sv. Antona Pustovníka a pred rodným domom Martina Čulena. V kostole svätú omšu spolu slúžili vdp. dekan Mgr. Roman Stachovič a vdp. farár Štefan Hýrošš z Kláštora pod Znievom a miestny vdp. farár Peter Krajčík. Pán dekan vo svojom príhovore vyzdvihol úsilie Martina Čulena zachovať slovenský jazyk a vzdelanosť národa podľa odkazu sv. Cyrila a Metoda. Po skončení sv. omše pani starostka Anna Krídlová privítala hostí a otvorila druhú časť programu a to literárno hudobné pásmo. Otvoril ho svojím príhovorom PhDr. František Švába, člen oblastného výboru Matice slovenskej. Ďalej predniesol svoj príhovor Ing. Marián Tkáč predseda Matice slovenskej v Martine. Literárno kultúrny program pripravili členovia folklórnej skupiny Bročané. Zazneli v ňom dve ľudové piesne z Brodského a básne nášho rodáka Ľudovíta Čulena, ktorý písal pod menom Lajka Štefka  zo zbierky Veleš- básne z Brodského. Po skončení prešli účastníci stretnutia pred rodný dom Martina Čulena, kde položili vence od ministra školstva, vedy, výskumu a športu, predsedu Matice slovenskej a ďalších matičných organizácií. Pri úvodnom akte zaznela pieseň Kto za pravdu horí. Potom sa k účastníkom postupne prihovorili minister školstva, vedy, výskumu  a športu  PhDr. Dušan Čaplovič, ďalej riaditeľka Záhorského múzea v Skalici PhDr. Viera Drahošová a starosta Kláštora pod Znievom pán Maroš Halahija. Vo všetkých príhovoroch bola vyzdvihnutá veľmi rozsiahla a záslužná práca Martina Čulena. Niektorí viac vyzdvihli jeho národnobuditeľskú činnosť. Ďalší jeho pedagogickú prácu a nutnosť vzdelávania celého národa pomocou v rodnom jazyku vydávaných kníh a časopisov, ale aj jeho schopnosť v tak  mladom veku postaviť sa na čelo národa a zastupovať jeho záujmy pri zachovaní jeho identity. Treba spomenúť aj jeho záslužnú činnosť počas rokov kňažskej služby , ktoré prežil v dedine Čaka, kde aj pred 120 rokmi zomrel a je pochovaný.                                                                                                                                                                                  Marcela Antálková 

Čítať ďalej: 120. výročie úmrtia Martina Čulena

Vystúpenie detí ZUŠ Brodské

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy.  
Jedno z mnohých krásnych vystúpení detí základnej umeleckej školy Brodské. 
Do ďalších rokov prajeme mnoho ďalších vystúpení a úspechov.