70. výročie oslobodenia obce Brodské

70. výročie oslobodenia obce Brodské

V kalendári dejín obce Brodské má nezabudnuteľné miesto 8. apríl 1945, v tento deň občania Brodského privítali vytúženú slobodu. Dňa 8. apríla 2015 sme si túto historicky významnú udalosť pripomenuli pietnym aktom kladenia venca k pomníku padlých a tichou spomienkou na všetkých, ktorí sa pričinili o našu slobodu. 

Fašiang 2015

Pod šable, pod šable, múj miuí pane, dajte nám suaniny jako dvje duaňe.

Ani sme sa nenazdali a po vianočnom období nám pomaly klope na dvere veľká noc. Ale ešte pred ňou je tu obdobie fašiangov.  Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov až do polnoci pred Škaredou stredou tzv. popolcovou stredou. V minulosti sa práve tento čas ľudia snažili všestranne využiť na veselosť a zábavu a vlastne bolo všetko dovolené. Fašiang končí pochovávaním basy. Aj naša dedina sa  po určitej prestávke  stala súčasťou týchto zvykov a pripojila sa k reťazcu tradícií. A tak sme sa rozlúčili s obdobím tancovačiek a plesov. Folklórny súbor Bročané, sprevádzaný fašiangovými maskami  oživuje zabudnutú tradíciu fašiangov v našej obci a s veselou chasou chodili  od domu k domu s dychovou hudbou  Slovácká kapela pod vedením pána Horňáčka.  Veselie a dobrá zábava sa končila pochovávaním basy.

Veľká vďaka patrí celému súboru a dobrovoľníkom ,ktorí neváhali a venovali  veľa zo svojho času a súkromia práve v prospech nás všetkých. Som rada, že  sa mi podarilo združiť našich spoluobčanov a tak opäť vdýchnuť život a pripomínať si dávno zabudnuté zvyky a tradície v našej obci.  Je to záväzok do budúcna, aby sme si túto  tradíciu udržiavali, učili naše deti a mládež a ďalej ju rozvíjali. Verím, že sa tradícia fašiangov podarí udržať aj v budúcnosti.

Anna Krídlová

Čítať ďalej: Fašiang 2015

CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks