Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

Novšie dejiny

V 19. storočí doznievajú feudálne pomery. R. 1826 je v Obecnej knihe zápis o roztržkách v rodine Martina Antálka, za čo bol Antálek za pokutu najprv privretý do klady, poto nastalo pokonanie. Spomína sa tu, že r. 1827 za richtára Jozefa Bartala Skola znowu wistawena gest.

Čítať ďalej: Novšie dejiny

Staré Brodské

Brodské vyzeralo pred rokom 1945 celkom ináč ako dnes. Poprevratové obdobie vývinu obce možno rozdeliť na dve etapy. Prvá do roku 1935, druhá roky 1935-1945. V prvej etape sa obec menila pomalšie, v druhej rýchlejšie. Cez Brodské viedla dôležitá stará cesta zo Znojma cez Bfeclav a Šaštín do Nitry. Tesne pri dedine tiekla Morava. Chotár bol malý a chudobný.

Čítať ďalej: Staré Brodské

Sakrálne stavby v Brodskom

Až za Velešom urobia archeologické vykopávky, možno sa tam nájde najstaršia sakrálna (posvätná, náboženská) stavba nielen na Záhorí, ale jeden z najstarších kostolov na Slovensku vôbec. Aj kostol v dnešnom Brodskom je veľmi starý, z r. 1163. Pôvodný kostol bol gotický, čo dokladá gotická klenba prezbitéria a gotické okno, ktorého pozostatok je zastavaný vo veži (Brodčan 1991, aug.).

Čítať ďalej: Sakrálne stavby v Brodskom

Boj o obecnú školu v Brodskom

Keď Marek Čulen získal dostatočne veľkú stranícku základňu na to, aby mohol byť zvolený v Brodskom komunistický starosta (richtár), ktorým sa stal Augustín Riška, rozvinul kampaň za obecnú školu. Naskytla sa mu na to príležitosť, keď okresná školská inšpekcia zo Skalice r. 1929 zistila na miestnej cirkevnej škole veľké nedostatky. Škola bola v nevyhovujúcej budove, učebne boli vlhké, slabo osvetlené, bolo ich málo, občianska výchova a výučba neboli na želateľnej úrovni. Na základe zistených nedostatkov sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že postaví novú školu, ale obecnú.

Čítať ďalej: Boj o obecnú školu v Brodskom

Remeslá

Jozef Trubiroha

O remeslách za Uhorska máme málo údajov. V kronike sa spomína roku 1786 povrazník Venceslav Vtačovský, zrejme prisťahovalec. A. Špiesz uvádza, že z Brodského bol r. 1723 čižmár J. Sedláček (Remeslo na Slovensku v 18. stor., 1966).

Po prevrate sú už bohatšie správy v spomienkach Jozefa Trubirohu--Zúbka, vyučeného murára. Remeslníci sa učili aj vo Viedni a za Moravou.

Čítať ďalej: Remeslá

logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks