Slávnostné otvorenie

Výsledky volieb zo dňa 15. novembra 2014

Výsledky volieb voľby poslancov Obecného zastupiteľstva a starostu obce Brodské zo dňa 15. novembra 2014:

Výsledky komunálych volieb zo dňa 15. novembra 2014

Výsledky volieb voľby poslancov Obecného zastupiteľstva a starostu obce Brodské zo dňa 15. novembra 2014:

Úprava židovského cintorína

Touto cestou chceme poďakovať pani učiteľke Mgr. Hane Neoveskej a žiakom  deviateho ročníka  Základnej školy v Brodskom za  úpravu židovského cintorína.

V katastri našej obce Brodské sa nachádza  židovský cintorín. V minulosti slúžil ako pietne miesto židovskej komunity. V posledných rokoch sa však na cintoríne nahromadilo veľké množstvo odpadkov, ktoré patria na iné určené miesto. Na konci školského roka  2013/2014 sa naši  žiaci deviateho ročníka  rozhodli tento cintorín vyčistiť. Vyzbierali a roztriedili odpad na plast, sklo, koberce a plastovú izoláciu. Odpad odviezli na zberný dvor. Vyrezali suché dreviny, ktoré im pomohol miestny podnikateľ poštiepkovať. Podľa odporučenia židovskej komunity sa pomníky majú nechať na miestach kde sú, pretože ich vandali porozbíjali a vyvalili z pôvodného miesta. I keď sa do väčšej rekonštrukcie žiaci nemôžu pustiť, pretože by bola náročná, dúfajú, že ich úsilie o zachovanie historickej pamiatky nebolo zbytočné. Patrí im veľké poďakovanie!

Regionálna súťaž folklórnych skupín

V nedeľu 26.X. 2014 sa v Gbeloch konala regionálna súťaž folklórnych skupín okresov Skalica a Senica. Súťažné vystúpenie musí obsahovať choreografiu rodinnej alebo miestnej slávnosti. Piesne, tance a hovorené slová, ktoré nám udalosť popisujú. Naša skupina sa predstavila pásmom Hody . Zazneli tu staré piesne ako Čí sú hody, naše hody, Ešče byli štyry týdne do hodú, Vy bročanskí chuapci de že máte stárka a Hody miué hody a ďalšie tanečné piesne z Brodského. Druhú česť programu tvorili pijácke pesničky a prekáračky. Za výborné spevácke výkony odborná porota udelila našej skupine diplom za výrazný štýlový spevácky prejav. Blahoželáme   
                                     

Folklórna súťaž

Predstavujeme Vám brodčanských účastníkov folklórnych súťaží.

Koncom minulého mesiaca sa konala krajská súťaž tanečníkov sólistov ľudových tancov. Z Brodského sa súťaže zúčastnil Tomáš Palkovič. Tancoval „Bročanský verbuňk „. Na akordeóne ho sprevádzal Dominik Bolerác. Verboval na bročanskú pieseň „ Nedzívaj sa miuá na moju bledú tvár“. Pre spevník Janka Blahu ju v päťdesiatych rokoch naspieval Albín Mikula. Prajeme Tomášovi veľa zdravia, tanečných úspechov, ale aj kolegov tanečníkov, ktorí by si s ním „zaverbovali“.    

                                                                                           za všetkých členov FS Bročané
  
                                                                                                 Marcela  Antálková

Ako pred rokmi, tak aj teraz hovoria pamätníci, že sa v Brodskom spievalo od nepamäti a boli v obci vždy výborní speváci. V tradícii pokračujeme aj v súčasnosti. Naši speváci chodia na súťaže a získavajú ocenenia. Tento rok na jar sa konala detská regionálna súťaž spevákov sólistov ľudových piesni. Prvé miesto a postup na krajskú súťaž získala Kristína Hačundová. Spievala piesne „Nikomu já nepovím“  a „Na jaro dolecá lastovičky“. Na akordeóne ju sprevádzal Dominik Bolerác.
Krajská súťaž sa konala 7.5.2014. Kristínka bola rovnocennou partnerkou ďalším 12 súťažiacim. Jej výkon porota hodnotila veľmi dobre. O dva dni neskôr sa Kristínka zúčastnila aj okresnej súťaže Zlatý slávik, kde sa umiestnila na druhom mieste. Za všetkých jej priaznivcov jej prajem veľa zdravia a ďalších speváckych úspechov.

                                                                                                               M. Antálková

CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks