BVS, a.s.

BVS, a.s.
oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch 22. – 25.5.2018 budeme vykonávať preplach vodovodnej siete v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod. Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

Pošta Brodské

oznamuje, že od 16.4.2018 do konca mesiaca bude zamestnanec pošty opisovať stavy plynomerov.

Západoslovenská energetika, a.s.

V najbližších dňoch Vás navštívi pracovník Západoslovenskej energetiky. Pracovník menom Sára Gajdušková, Vás bude kontaktovať za účelom aktualizácie kontaktných a platobných údajov zákazníka, optimalizácie tarify. Pracovník vás navštívi v čase od 12:00 do 17:00 hod.

Výzva

vyzývam týmto občana - ochráncu prírody a vodiča dodávky tmavej farby, ktorý si fotografoval moje vozidlo v nedeľu 25.3.2018 o 11.51 hodine na poľnej ceste Kúty-Brodské, aby ma telefonicky kontaktoval na č. 034 6597 830 a podal vysvetlenie, prečo tak konal. Ak to bolo v súvislosti s čiernou skládkou odpadu, ktorá bola vedľa vozidla, rada mu predložím písomné dôkazy o pôvodcovi tejto skládky. Zároveň ho upozorňujem, aby získané fotografie nezverejňoval na žiadnych miestach ani sociálnych sieťach, mohol by dopustiť trestného činu ohovárania a poškodenia dobrého mena s následkami tomu zodpovedajúcimi.

Obecný úrad oznamuje

že sa vyberajú poplatky za daň z nehnuteľnosti, psa, popolnice a stočné.

Dom seniorov Brodské

prijme do pracovného pomeru opatrovateľku na trvalý pracovný pomer. Nástup ihneď. Inf.: 0918744360