Priebeh celoplošného testovania na Covid-19

Priebeh celoplošného testovania na Covid-19
V sobotu 31.10.2020 v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. bolo na COVID-19 v Brodskom pretestovaných 533 občanov. Testovanie prebieha bez akýchkoľvek komplikácii. Priemerný čas čakania na výsledok testu je 20-30 minút.
Čítať ďalej...

Potvrdenia o žití

oznamujeme poberateľom dôchodkov, že z dôvodu karantény na obecnom úrade, nie je možné overiť podpis na potvrdeniach o žití. Po preverení u Českej správy sociálneho zabezpečenia Vám oznamujeme, že Tlačivá môžete zasielať bez overenia podpisu s uvedením objektívneho dôvodu. Ako dôvod do tlačiva treba dopísať: "Zatvorenie obecného úradu z dôvodu karantény Covid-19". Takto podpísané tlačivo môžete zasielať poštou alebo elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
 
Vyjadrenie Českej správy sociálneho zabezpečenia:
V případě, že z objektivních důvodů – v souvislosti s pandemií COVID-19 – nelze podpis důchodce na potvrzení o žití úředně ověřit (příslušné instituce a úřady jsou zavřené) nebo nefungují poštovní služby, pak lze výjimečně akceptovat zaslání potvrzení o žití podle pravidel v období pandemie, tj. důchodce potvrzení o žití vytiskne, vyplní, podepíše jej vlastnoručním podpisem, naskenuje a zašle jej e-mailem na elektronickou adresu podatelny ČSSZ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Tyto objektivní důvody však musí důchodce v potvrzení o žití výslovně uvést.
Zároveň podotýkám, že situace se stále vyvíjí a je možné, že v mezidobí dojde k přijetí opatření tak, jako v první vlně pandemie. Doporučuji proto sledovat internetové stránky ČSSZ – www.cssz.cz
 

Obecný úrad - karanténa

oznamujeme občanom, že z dôvodu karantény je obecný úrad minimálne do 29.10.2020 zatvorený. V nutnosti adresujte svoje požiadavky na e-mailové adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., alebo kontaktujte tel. čísla 0905 277 398,  0910 925 043, 0905 401 707.

Povinnosť registrácie chovov ošípaných

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica týmto informujme občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných. Občanov, ktorí nemajú chovy zaregistrované vyzývame na jej vykonanie v termíne do 23.10.2020.

Uznesenie Vlády SR č. 645/2020 z 12. októbra 2020

k návrhu na prijatie opatrení vrámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisovvyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č.587z30.septembra 2020.

Dočasná zmena stránkových dní na obcenom úrade

oznamujeme občanom, že z dôvodu vzniknutej situácie bude obecný úrad dočasne pre verejnosť otvorený v dňoch pondelok, streda, piatok. Zároveň žiadame občanov, aby na obecný úrad chodili osobne len v nutných prípadoch. 

 

logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks