Vážení spoluobčania

Z dôvodu, aby neprichádzalo k zbytočným nedorozumeniam ohľadom opráv na verejnom osvetlení, oznamujeme, že každá porucha je okamžite a bezodkladne nahlásená prevádzkovateľovi spoločnosti Magna energia, a.s., ktorá rieši následnú opravu. Obecný úrad nedokáže ovplyvniť dĺžku trvania odstránenia poruchy spoločnosťou Magna energia, a.s. a ani počasie, ktoré je väčšinou príčinou poruchy na verejnom osvetlení. Upozorňujeme občanov, že v prípade zistenia poruchy na verejnom osvetlení, môžu túto priamo nahlásiť spoločnosti Magna energia, a.s. na tel. č. 0908286201 (číslo je uvedené aj na webstránke obce), alebo na obecný úrad.