Poďakovanie voličom

Poďakovanie voličom
Vážení občania,
 
Ďakujem Vám za dôveru a podporu, ktorú ste mi prejavili v Komunálnych voľbách 2018. Ďakujem Vám aj v mene novozvolených a staronových poslancov, ktorým touto cestou srdečne blahoželám. Som presvedčená, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení na svoje posty, aby posunuli život v našej obci dopredu v prospech ľudí a verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia. Je to pre nás záväzok, aby sme riešili nielen veľké projekty ako cesty a chodníky, ale aj každodenné problémy Vás obyvateľov našej obce a týmto posunieme našu obec o kus ďalej. Som hrdá na svoju obec a na občanov Brodského. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás podporili a urobím všetko pre to, aby som Vašu dôveru nesklamala.
 
Anna Krídlová

Vážení spoluobčania

Z dôvodu, aby neprichádzalo k zbytočným nedorozumeniam ohľadom opráv na verejnom osvetlení, oznamujeme, že každá porucha je okamžite a bezodkladne nahlásená prevádzkovateľovi spoločnosti Magna energia, a.s., ktorá rieši následnú opravu. Obecný úrad nedokáže ovplyvniť dĺžku trvania odstránenia poruchy spoločnosťou Magna energia, a.s. a ani počasie, ktoré je väčšinou príčinou poruchy na verejnom osvetlení. Upozorňujeme občanov, že v prípade zistenia poruchy na verejnom osvetlení, môžu túto priamo nahlásiť spoločnosti Magna energia, a.s. na tel. č. 0908286201 (číslo je uvedené aj na webstránke obce), alebo na obecný úrad.

CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks