Vážení spoluobčania

Z dôvodu, aby neprichádzalo k zbytočným nedorozumeniam ohľadom opráv na verejnom osvetlení, oznamujeme, že každá porucha je okamžite a bezodkladne nahlásená prevádzkovateľovi spoločnosti Magna energia, a.s., ktorá rieši následnú opravu. Obecný úrad nedokáže ovplyvniť dĺžku trvania odstránenia poruchy spoločnosťou Magna energia, a.s. a ani počasie, ktoré je väčšinou príčinou poruchy na verejnom osvetlení. Upozorňujeme občanov, že v prípade zistenia poruchy na verejnom osvetlení, môžu túto priamo nahlásiť spoločnosti Magna energia, a.s. na tel. č. 0908286201 (číslo je uvedené aj na webstránke obce), alebo na obecný úrad.

CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks