Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

Potvrdenie o žití

Potvrdenie o žití
Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že od 1.7.2020 musí byť na tlačive o žití úradne overený podpis. Potvrdenia bez úradne overeného podpisu nebudú akceptovať.

Uznesenia 2018

Rok 2018    
Por. č. Názov Súbor
1. Uznesenia z 19. zasadnutia OZ zo dňa 22.2.2018   pdf
2. Uznesenia z 20. zasadnutia OZ zo dňa 26.4.2018   pdf
3. Uznesenia z 21. zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2018   pdf
4. Uznesenia z 22. zasadnutia OZ zo dňa 19.7.2018   pdf
5. Uznesenia z 23. zasadnutia OZ zo dňa 25.10.2018   pdf
6. Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 5.12.2018   pdf
7. Uznesenia z 1. zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2018   pdf
8. Uznesenia z 2. zasadnutia OZ zo dňa 28.12.2018   pdf
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks