Fašiangovanie v Brodskom

„Pod šable, pod šable, múj miuí pane, dajte nám suaniny jako dvje duaňe.

Ani sme sa nenazdali a po vianočnom období nám klope na dvere Veľká noc. Ale pred ňou je obdobie fašiangov, ktoré sú obdobím od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou. V minulosti sa práve tento čas ľudia snažili využiť na veselosť a zábavu. Fašiang končí pochovávaním basy. A tak sa aj naša obec Brodské rozlúčila s obdobím tancovačiek. Folklórny súbor Brodčané, sprevádzaný fašiangovými maskami oživil zabudnutú tradíciu fašiangov v našej obci a s veselou chasou chodili od domu k domu s dychovou hudbou Záhorácki muzikanti. V kultúrnom dome roztancovali celú sálu, kde bola pripravená zabíjačková hostina, ktorú pripravil obecný úrad. Každý si prišiel na svoje, či už tí najmladší, stredná generácia alebo dôchodcovia. Folklórny súbor sa predviedol scénkou o fašiangoch. Veselie a dobrá zábava sa končila pochovávaním basy. Tešili sme sa bohatej účasti a dúfame, že takýmto spôsobom budeme uchovávať naše zvyky a tradície pre ďalšie generácie. Touto cestou chceme srdečne poďakovať dobrovoľníkom, ktorí neváhali a venovali veľa zo svojho času a súkromia a celému folklórnemu súboru na čele s pani Marcelou Antálkovou za ich kultúrny program.
Anna Krídlová, starostka obce
CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks