Skládky

Ďakujeme občanom za "skrášľovanie" a ničenie životného prostredia v okolí našej obce.