Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

BVS, a.s.

BVS, a.s.
oznamuje občanom, že dňa 21.8.2020 v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na ulici Nová z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu.
 
V piatok 28.8.2020 v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. bude z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu prerušená dodávka pitnej vody na uliciach: Nádražná, Štúrová, Vajanského, Kradlov, Školská,Nábrežná, Námestie SNP, Hámre, Martina Čulena od čísla domu 564, Nálepkova čísla domov 391, 366, 367, 368, 369, Štefánikova od čísla domu 924 ku kostolu, Záhumenská čísla domu 767, 768.

História športu

Sample Image
Pohľad na tribúnu
Sample Image
Stojaci zľava: Pyskatý Jakub, Knap František, Šiška Nandor, Jakubec Ján, Čulen Fraňo, Brzák Vašek, Trubiroha Štefan, Hnát Štefan - Pišta, Riška Augustín - predseda, Martinkovič Ladislav, Bartal Jozef, Čulen Ignác -Vaniš - hospodár
Kľačiaci: Trubiroha Ján - Plajzek, Hnát Ferdinand, Škvarka Peter
Sediaci: Bartoš Ján, Michálek Slávek a Bartoš František.
 
Sample Image
Už na novom ihrisku na „Zelniciach": Zľava: Arpád Pantó, Melecha František - predseda, Hladík Štefan - Jotka, Švajda Miro, Čulen Ladislav, Cyprich Ján, Sofka Jozef. Kudláček Anton, Řiha Štefan, Jakubec Ján, Brantalík Jozef, Hladík Št. - Zongor, Žaludek , Trubiroha, Bayer Blažej a Barkóci Matej - hospodár.
 
Sample Image
Dorastenci: Zadný rad zľava: Jakubec J. - ved., Burský J. - tréner, Šimon Št. - pokladník, Suchovský Alojz - hráč 1. mužstva. Stojaci v druhom rade: Hekl Slávek, Bartal K., Trubiroha L, Dujsík A, Suchovský T. Kľačiaci: Kocich Anton, Hladík Oldrich, Antálek Dezider, Štefan Hnát Vununa, Macejka, Štefan, Macejka Anton.
 
Sample Image
Zľava hore: Dušan Barkóci, Pavol Hačunda, Libor Suchovský, Vladimír Bartal, Libor Trubiroha, Libor Hojsík, Libor Šefčovič,Acker , Hnátovič Lubomír, Dole žľava: Ivan Burcel, Stanislav Barkóci, Milan Zabadal, Bohuš Barkóci, Miroslav Kapičák, Pavlovič František, Suchovský
 
Sample Image
Víťazi II. triedy roku 1967 Stojaci zľava: Suchovský Hyacint - ved. mužstva, Michalovský M., Šimkovič N., Stepnik A., Hladík L., Krídl B., Štvrtecký V., Drštka Ľ, Hačunda N. - náhradný brankár, Bartal K. - tréner, Ing. Hojsík F. - predseda.
 
Sample Image
Priateľský zápas 19. septembra 1972 medzi Interom Bratislava a Baníkom Brodské.
 
Sample Image
Užší výbor TJ Baník Brodské zľava: Štvrtecký Viliam, Ing. Hojsík Ferdinand, Bartal Konštantín, Ing. Hladík Eduard.
 
Sample Image
Mužstvo, ktoré postúpilo do MK Zľava hore: Volek Štefan tréner, Macánek Milan, Vlk Dušan, Kolárik Vlado, Jakubec Milan, Burský Anton, Neoveský Vlado, Hojsík Libor Dole zľava: Kocák Vlado, Krídl Milan, Knap Stanislav, Hnát Bohumil, Trubiroha Miroslav Na fotografii chýbajú Polák Anton, Hesek Ján. Straka Vladimír, Stachovič Pavol, Kopecký Michal Vedúci mužstva Suchovský Hyacint, zdravotník Čulen Ján
 
Sample Image
Pri futbalovom stretnutí v Rabensburgu návšteva Viedne a stretnutie s bývalým hráčom Hnátovičom zľava: Trubiroha Miro, Hnátovič Lubo, Krídl Milan, Ing. Hladík Eduard.
 
Sample Image
Víťaz futbalového turnaja B. Brodské v Rabensburgu. Zľava hore: Mráz, Stránik, Peňažka, Burský, Otto - prezident Rabensburgu, Bartal Konštantín, Hladík E., Štvrtecký V., Hladík Vlasto, Trubiroha Anton, Ing. Hojsík, Čulen J., Pavlík Marián, Ewald - vedúci futbalu v Rabensburgu. Dole zľava: Šimonovia, Bartal Peter, Krídl M., Huliman J., Havlíček, Trubiroha Miro, Cvečka, Gerthofer.
 
Sample Image
Štadión
 
Sample Image
Zľava hore: Michalovský Miro starší vedúci mužstva, Poláček Peter tréner, Sedalík Lubo hospodár, Cintula Peter, Michalovský Miro mladší, Jakubec Peter, Pavlik Peter, Novák Viktor, Klíma Peter, Adámek Milan, Štcpník Miro, Ing. Šímkovič Milan. Valúšek Peter. Dr. Hnát Bohumil podpredseda, Ing. Hladík Eduard predseda. Čulen Jan masér Dole zľava: Hofman Karol, Neoveský Vlado, Rybecký Jozef, Kocúr Vlado, Knap Tomáš, Rybár Vlado.
 
Sample Image
Priateľský hodový futbalový zápas medzi B. Brodské a Baník Prievidza - I. liga. Výsledok 4:3 pre Brodské - august rok 1996 - spoločná fotografia.
 
Sample Image
Káder A-mužstva Baník Brodské r. 1998/1999 Zľava hore: Dr. Hnát Bohumil podpredseda, Pekár Milan, Hesek Eduard, Adámek Milan, Praženka Martin, Kunštek Ondrej, Vajají Alfréd, Ing. Hladík Eduard predseda, Kušnier Milan, Hesek Eduard. Dolný rad zľava: Rybecký Jozef, Hačunda Jaroslav , Kocúr Vlado, Blecha Henrich, Jakubec Peter, Holeš Rudolf. Smolinský Miro
 
Sample Image
Starší žiaci TJ Baník Brodské, horný rad zľava: Jakub Neoveský, Boris Hesek, Ondrej Hnát, Vladimír Vašek, Ľubomír Jerdónek, Michal Vrábel, Adrián Hnát (kapitán), Peter Hnát. Dolný rad: Ondrej Fajták, Ondrej Neoveský, Dávid Hnát, Roman Knotek, Peter Stvrtecký, Marek Richtárik, Ján Neoveský, Igor Palkovič. Na fotografii chýbajú: Ľudovít Barkóci, Milan Dujsík. David Valúšek a Peter Brdečka.
 
Sample Image
Peter Brdečka, Jakub Neoveský, Ján Neoveský, Adrián Hnát - kapitán mužstva, Ľubomír Jerdonek, Boris Hesek, Roman Knotek, Dávid Hnát, Ondrej Hnát, Michal Vrábel, Ľudovít Barkóci, Ondrej Neoves-ký, Vladimír Vašek, Milan Dujsík, Peter Štvrtecký, Marek Richtárik, Ondrej Fajták, Igor Palkovič, Dávid Valúšek a Peter Hnát.
Sample Image
Mužstvo, ktoré postúpilo: Zlava horný rad: Anton Polák vedúci mužstva, brankár Palkovič, Halás, Ireš, Michalovský, Karnoš, Kováč, tréner Dujsík Štefan Zľava dolný rad: Rusnák M., Polák M., Sedalik, Antálek, Hačunda, Čulen, Hladík
 
Sample Image
Horný rad: Milan Krídl. tréner, Igor Chalúpka. Tomáš Kováč, Martin Polák, Roman Sedalík, Jaroslav Paszko, Miroslav Uhnncc. Peter Baláž, Vladimír Guláš, Ing. Eduard Hladík, tréner a vedúci výpravy. Dolný rad: Milan Ambra, Juraj Berta, Ján Kováč, Martin Rusnák, Peter Antálek, Juraj Štvrtecký. František Pečimon, Ondrej Štvrtccký. Róbert Hladík
 
Sample Image
Horný rad: Jakubec P., Polák A., Jurkovič J., Trubiroha R, Zurič B., Hnát L., Valachovič R, Dr. Hnát B., Riška M., Knap B., Štvrtecký M., Mráz M., Klíma Z., Sachovský R., Šimkovič R., Dolný rad: Prídavok M., Rusnák B., Valachovič M., Antálek M., Blecha H., Hasil R., Trubiiroha J.
 
Sample Image
Predošlé obdobie - 60. roky. Zľava hore: Krchnák M., Pavlík A., Bartal M., Antálek Z., Hladík E., Fajták Š. Zľava dole: Trubiroha I., Kováč S., Hladík V., Trubiroha V., Knap Š.
 
Sample Image
Zľava hore: Šido (hosť). PhDr. Jakubec, Michalovský Miro, Ing. Fiala Ivan, PhDr. Hladík Miroslav, Dr. Sabo Ondrej, Karnoš Milan, Šimkovič Milan, Stachovič Marián, Ing. Hladík Eduard, Haško (hosť) Dole zľava: Michalovský Peter, Fajták Ivan, Hladík Milan, Hačunda Milan, Mráz Jozef, Trubiroha Dezider.
 
Sample Image
Zľava hore: Karnoš Milan, Jakubec Vlado, Trubiroha Dezider, Michalovský Miro, Štvrtecký Viliam,Ing. Hladík Eduard, Fajták Štefan, Stachovič Marián Dole zľava: Hladík Milan, Knap Štefan, Hačunda Milan, Hladík Ľúbo, Kováč Ladislav, Fajták Ivan, Gulíšek Bohumil.
 
Sample Image
Zľava hore: Mráz Stanislav, Mráz Jozef, Sabo Ondrej, Stachovič Marián, Hladík Eduard. Jakubec Bohumil, Vajdl Milan, Sabo Ladislav Zľava dole: Suchovský Ferdinand, Michalovský Miroslav, Jakubec Ľubomír, Hladík Milan, Fajták Ivan, Karmoš Milan Dole ležiaci: Čulen Ferdinand. Suchovský Eduard 
 
Sample Image
Dolný Štál
 
Sample Image
Rabensburg - Brodské spoločné foto
 
Sample Image
Na zájazde v Rabensburgu
 
Sample Image
Kopčany - Brodské
 
Sample Image
Spoločná fotografia Rabensburg 1963
 
Sample Image
Víťazi turnaj zľava: Šefčovič Anton, Knap Štefan, Pavlík Alexander, Dršťka Ľudovít, Kováč Ladislav, Štvrtecký Viliam dolu zľava: Burský Ľubomír, Trubiroha Dezider, Mráz Stanislav, Suchovský Teofil, Gulíšek Bohumil 
 
Sample Image
Dorast v roku 1960, Kapitán Hladík Ľubomír
 
Sample Image
Archívne fotografie
 
Sample Image
Archívne fotografie
Sample Image
Zľava hore: Volek Štefan - tréner, Macánek Milan, Vlk Dušan, Kolárik Vlado, Jakubec Milan, Burský Anton. Neoveský Vlado, Hojsík Libor Dole zľava: Kocák Vlado, Krídl Milan, Knap Stano, Hnát Bohuš, Trubiroha Miro
 
Sample Image
Zľava hore: Karnoš Milan, Jakubec Vlado, Trubiroha Dezider, Michalovský Miro, Štvrtecký Viliam,Ing. Hladík Eduard, Fajták Štefan, Stachovič Marián Dole zľava: Hladík Milan, Knap Štefan, Hačunda Milan, Hladík Ľúbo, Kováč Ladislav, Fajták Ivan, Gulíšek Bohumil.
 
Sample Image
Zľava hore: Mráz Stanislav, Mráz Jozef, Sabo Ondrej, Stachovič Marián, Hladík Eduard. Jakubec Bohumil, Vajdl Milan, Sabo Ladislav Zľava dole: Suchovský Ferdinand, Michalovský Miroslav, Jakubec Ľubomír, Hladík Milan, Fajták Ivan, Karmoš Milan Dole ležiaci: Čulen Ferdinand. Suchovský Eduard
 
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks