Zámer o prenájme obecného majetku

Zámer o prenájme obecného majetku
Uznesenie č.209/2018 – OZ v Brodskom schvaľuje:
a) zámer prenajať v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym prenájmom obecné nebytové priestory a to časť priestorov v prístavbe KD na prízemí v pravo od hlavného vchodu do prístavby. Ide o dve miestnosti vrátane kúpeľne s WC a chodby o celkovej výmere 46 m2.
Čítať ďalej...

Počasie Brodské - Svieti.com

 Kalendár udalostí

  Zberné miesto:

Otváracie hodiny:
Streda: 15:00-18:00
Sobota: 10:00-17:00
 

Deti z Brodského na tábore

Deti z Brodského na tábore na chate Borinke v Králikoch. Na tábore sa zúčastnilo 26 detí, z toho: 23 z Brodského, 1 zdravotník, 6 vedúcich a traja pomocní vedúci. Navštívili sme mesto Banská Bystrica a pochodili po horách v okolí. Pre deti bol pripravený každý deň bohatý program, počas celého trvania tábora.