Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

Potvrdenie o žití

Potvrdenie o žití
Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že od 1.7.2020 musí byť na tlačive o žití úradne overený podpis. Potvrdenia bez úradne overeného podpisu nebudú akceptovať.

Uznesenia 2017

Rok 2017
 
 
Por. č.
Názov
Súbor
1.
Uznesenia z 13. zasadnutia OZ zo dňa 16.2.2017
   pdf
2. Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ zo dňa 30.3.2017    pdf
3. Uznesenia z 15. zasadnutia OZ zo dňa 24.4.2017    pdf
4. Uznesenia z 16. zasandutia OZ zo dňa 19.6.2017    pdf
5. Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ zo dňa 28.9.2017     pdf
6. Uznesenia z 18. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2017    pdf
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks