Počasie Brodské - Svieti.com

 Kalendár udalostí

  Zberné miesto:

Otváracie hodiny:
Streda: 15:00-18:00
Sobota: 10:00-17:00
 

Rok na dedine

Naša krajina je mimoriadne bohatou krajinou na ľudové zvyky a tradície. Čo dedina to iné zvyky. Aj naša obec prispieva do kultúrneho dedičstva svojimi zvykmi a tradíciami. A preto našim cieľom je zachovávať tieto zvyky a tradície, čo nám tu naši predkovia zanechali, pretože dnešná mládež a deti poznajú z toho len veľmi málo. Tieto zvyky zostali iba v piesňach a tancoch a pripomínajú nám to len vystúpenia folklórnych súborov. Pre nás je veľmi dôležité aby sme na tieto zvyky a tradície nezabúdali a naďalej zachovávali pre ďalšie generácie. Aj pre to, že sú súčasťou kultúry nášho národa. Dňa 29.1.2017 naša obec v spolupráci s folklórnym súborom Bročan pod vedením pani Marcely Antálkovej pripravila v rámci cyklu „ROK NA DEDINE“ program v kultúrnom dome, ako počas roka prebiehali jednotlivé zvyky a tradície, ako zber sena, hody a dožinky. V prestávkach vystúpení prítomných na počúvanie a tanec obveseľovala cimbálová muzika Hudci z Podluží, a ako sprievodný program sa predstavil pán Tureček s ochutnávkou vína. Určite všetci prítomní zažili krásny kultúrny zážitok.