Výmena nádob na komunálny odpad

Výmena nádob na komunálny odpad
Zajtra 27.4.2017 t.j. štvrtok sa budú opäť meniť zberné nádoby na komunálny odpad. Kto ešte nemá vymenenú nádobu, môže tak urobiť v čase od 9:00 hod. do 19:00 hod. na starom ihrisku.

Počasie Brodské - Svieti.com

  Zberné miesto:

Otváracie hodiny:
Streda: 15:00-18:00
Sobota: 10:00-17:00

Rok na dedine

Naša krajina je mimoriadne bohatou krajinou na ľudové zvyky a tradície. Čo dedina to iné zvyky. Aj naša obec prispieva do kultúrneho dedičstva svojimi zvykmi a tradíciami. A preto našim cieľom je zachovávať tieto zvyky a tradície, čo nám tu naši predkovia zanechali, pretože dnešná mládež a deti poznajú z toho len veľmi málo. Tieto zvyky zostali iba v piesňach a tancoch a pripomínajú nám to len vystúpenia folklórnych súborov. Pre nás je veľmi dôležité aby sme na tieto zvyky a tradície nezabúdali a naďalej zachovávali pre ďalšie generácie. Aj pre to, že sú súčasťou kultúry nášho národa. Dňa 29.1.2017 naša obec v spolupráci s folklórnym súborom Bročan pod vedením pani Marcely Antálkovej pripravila v rámci cyklu „ROK NA DEDINE“ program v kultúrnom dome, ako počas roka prebiehali jednotlivé zvyky a tradície, ako zber sena, hody a dožinky. V prestávkach vystúpení prítomných na počúvanie a tanec obveseľovala cimbálová muzika Hudci z Podluží, a ako sprievodný program sa predstavil pán Tureček s ochutnávkou vína. Určite všetci prítomní zažili krásny kultúrny zážitok.