Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

Po páde veľkej Moravy

Meno Brodské sa v starých písomnostiach vyskytuje v podobe Barachka, Baraska, Brotzka, Prozka, Proczka, Protzga, Broczsko, Brotzko, Brozko, Brocko, Brodsko, od r. 1913 po maďarsky Gázlós.
Istý čas v 11.st storočí bolo Brodské, ktoré sa nachádzalo v pohraničnom páse od Moravy po Malé Karpaty, celkom vyľudnené. Predpokladá sa, že v tom čase boli usadení v susedných obciach cudzí strážcovia, Sikuli, Plavci-Polovci, Kozari.
V tvŕdzi za Velešom žili aj v 11. storočí ľudia, ktorí používali (veľkomoravskú) keramiku. Podľa vykopaných úlomkov tak usudzuje prof. B. Novotný z Filozofickej fakulty UK v Bratislave. J. N. Pavelka, farár v Dojči, píše, že v Brodskom, Dojči a Petrovej Vsi sa ešte v 12. storočí konali slovanské bohoslužby, a preto tamojších obyvateľov nazývali pohania.

Brodské bolo na dôležitej Břeclavskej ceste, ktorá viedla z Břeclavi cez obec do šaštína.

Fara a kostol sa spomínajú už roku 1163. Brodčianský farár podliehal od r. 1397 arcidiakonovi v Šaštíne.

Prvá písonmná správa o Brodskom je v listine z 29. septembra 1317. Vtedy kráľ Karol vrátil Abrahámovi Rufusovi hrad Branč.

Podľa J. N. Pavelku r.1273 bola bitka medzi Přemyslom Otakarom II. a uhorským vojskom, v ktorej vyhral český kráľ, v Hadmáši pri Brodskom.
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks