BVS, a.s.

BVS, a.s.
oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch 22. – 25.5.2018 budeme vykonávať preplach vodovodnej siete v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod. Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

Slovenský zväz záhradkárov

Zväz záhradkárov upozorňuje v lokalite Brodské na aktuálnosť chemického postreku proti húseniciam druhej generácie obaľovača jablčného, ktorý treba vykonať v čase od 3. do 5 augusta 2016 prípravkami ako je Decis Protech, Mospilan 20 SP a iné. Tento zásah je možné vzhľadom na vývoj počasia kombinovať s prípravkami proti chrastavitosti jadrovín, proti ktorej je účinný Thiram Granuflo, Zato, Mythos 30 SC, Merpan 80 WG a iné. Neošetrujeme letné odrody jabloní a hrušiek. Let druhej generácie obalovača slivkového podla sledovania v Brodskom priebežne pretrváva v menej početných letových vlnách a preto odporúčame jesenné odrody sliviek ošetrovať v 10 dňových intervaloch v nadväznosti na predchádzajúcu signalizáciu.