Deň narcisov - poďakovanie

Deň narcisov - poďakovanie
Základná škola v Brodskom týmto ďakuje všetkým občanom, ktorí sa dňa 11. apríla 2019 zapojili do verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov“. Celkovo sa v našej obci vyzbieralo 460,55 €, ktoré boli poukázané na účet Ligy proti rakovine. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujú.

Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR

Obec Brodské
Školská 1030/2, 908 85 Brodské
 
Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR
obce Brodské na roky 2016 – 2025
 
Obstarávateľ strategického dokumentu, Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské, predložil Okresnému úradu Skalica, Odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Brodské na roky 2016 -2025.
Ide o strednodobý strategický programový dokument, ktorý na základe poznania územia, spoločenských podmienok a trendov vývoja na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky identifikuje hlavné rozvojové priority podpory regionálneho rozvoja na úrovni kraja a formuluje na obdobie 9 rokov opatrenia a aktivity pre dosiahnutie cieľov rozvoja územia mesta, stanovených v strategickej časti dokumentu.
 
Oznámenie o strategickom dokumente je okrem tejto stránky tiež zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR Slovenskej republiky http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-brodske-2016-202
 
Materiál pripomienkového konania na stiahnutie:
pdfOznámenie o strategickom dokumente
Doplňujúce informácie k pripomienkovému konaniu:
Dátum začatia pripomienkového konania: 24.5.2016
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6.6. 2016
 
Pripomienky je možné zasielať:
poštou na adresu Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 15, 909 01 Skalica
Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť na Okresnom úrade Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 15, 909 01 Skalica počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky-034/6648262 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.).
 
Do Oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Brodskom v pracovných dňoch v úradných hodinách.
CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks