Výmena nádob na komunálny odpad

Výmena nádob na komunálny odpad
Zajtra 27.4.2017 t.j. štvrtok sa budú opäť meniť zberné nádoby na komunálny odpad. Kto ešte nemá vymenenú nádobu, môže tak urobiť v čase od 9:00 hod. do 19:00 hod. na starom ihrisku.

Počasie Brodské - Svieti.com

  Zberné miesto:

Otváracie hodiny:
Streda: 15:00-18:00
Sobota: 10:00-17:00

Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR

Obec Brodské
Školská 1030/2, 908 85 Brodské
 
Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR
obce Brodské na roky 2016 – 2025
 
Obstarávateľ strategického dokumentu, Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské, predložil Okresnému úradu Skalica, Odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Brodské na roky 2016 -2025.
Ide o strednodobý strategický programový dokument, ktorý na základe poznania územia, spoločenských podmienok a trendov vývoja na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky identifikuje hlavné rozvojové priority podpory regionálneho rozvoja na úrovni kraja a formuluje na obdobie 9 rokov opatrenia a aktivity pre dosiahnutie cieľov rozvoja územia mesta, stanovených v strategickej časti dokumentu.
 
Oznámenie o strategickom dokumente je okrem tejto stránky tiež zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR Slovenskej republiky http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-brodske-2016-202
 
Materiál pripomienkového konania na stiahnutie:
pdfOznámenie o strategickom dokumente
Doplňujúce informácie k pripomienkovému konaniu:
Dátum začatia pripomienkového konania: 24.5.2016
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6.6. 2016
 
Pripomienky je možné zasielať:
poštou na adresu Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 15, 909 01 Skalica
Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť na Okresnom úrade Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 15, 909 01 Skalica počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky-034/6648262 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.).
 
Do Oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Brodskom v pracovných dňoch v úradných hodinách.