Zem spieva 25.1.2020 o 20:30 hod.

Zem spieva 25.1.2020 o 20:30 hod.
Folklór je klenotom jeho hodnota je nevyčísliteľná. Folklór je dedičstvom, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Je to najkrajšie čo doma máme. RTVS pripravila 3. Sériu veľkolepej úspešnej relácie ZEM SPIEVA. Súťaž je určená pre všetkých , ktorí reprezentujú slovenský folklór. Našu obec v tejto súťaži budú reprezentovať Kristínka Hačundová a David Halás dňa 25.1.2020 o 20:30 hod. na televíznej stanici RTVS 1. Držme im palce a už teraz sme na nich všetci hrdí!!!!!

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
Potrebné doklady:
1. doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vzťah k pozemku alebo k stavbe (list vlastníctva,
alebo doklad o inom práve k pozemku alebo stavbe, kópia z katastrálnej mapy)
2. predpísaná dokumentácia v 2 vyhotoveniach
3. prehlásenie stavebného dozora pri svojpomocne uskutočňovanej stavbe, že bude
vykonávať dozor na stavbe
4. vyjadrenia správcov inžinierskych sietí:
-SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
-ZD a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
-BVS a.s.,Prešovská 48, 826 46 Bratislava
-Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
5. doklady, prípadne rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ak si to povolenie stavby
vyžaduje (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo lesného fondu, o ochrane ovzdušia, o ochrane prírody, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, alebo sa zriaďuje nový vjazd zo štátnej cesty, z miestnej komunikácie a pod.) :
- Spáva a údržba ciest TTSK, Hurbanova 516 /30, 905 37 Senica
- OR HaZZ v Skalici, Štúrova 1, 908 51 Holíč
- Technická inšpekcia SR, Jelenecká 49, Nitra
- ObÚ ŽP v Senici, odbor ŠS ŽP v Skalici, Vajanského 17, 905 01 Senica
- ObÚ pre cestnú dopravu a PK, Vajanského 17, 905 01 Senica
- OR PZ – dopravný inšpektorát, Hviezdoslavova 475, Senica
- KPÚ v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava
- PÚ SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava
- Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Krížna 42, P.O.BOX 7, Bratislava
- Obvodný pozemkový úrad v Senici, Hollého 750, 905 01 Senica
- RÚVZ so sídlom v Senici, Kolónia 557, Senica
6. V prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.
 
Správny poplatok: 60 €
 
CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks