Zberné miesto

Zberné miesto
Oznamujeme, že od 1.4.2020 bude zberné miesto otvorené nasledovne:
Streda : 15.00-18.00 hod.
Sobota. 10.00-17.00 hod.
Upozorňujeme, že aj na zbernom dvore je potrebné pohybovať sa len s ochrannou rúškou a rukavicami. Vyzývame občanov, aby dodržiavali všetky inštrukcie od pracovníkov zberného dvora. V prípade porušenia pokynov a nedisciplinovanom správaní bude zberný dvor opäť zatvorený.

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
Potrebné doklady:
1. dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného účelu, spôsobu užívania
jednotlivých priestorov stavby,
2. doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, písomný súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou účelu jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,z ktorého musí byť zrejmý odsúhlasený rozsah a charakteristika zmeny,
3. doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním návrhu
4. rozhodnutia, stanoviská,vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov,
5. kolaudačné rozhodnutie,prípadne stavebné povolenie, preukazujúce povolený účel
užívania stavby alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali,
 
Správny poplatok: 30 €
 
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks