Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

Potvrdenie o žití

Potvrdenie o žití
Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že od 1.7.2020 musí byť na tlačive o žití úradne overený podpis. Potvrdenia bez úradne overeného podpisu nebudú akceptovať.

Uznesenia 2015

 
Rok 2015
 
Por. č. Názov 
 Súbor
1.  Uznesenia z 1. zasadnutia OZ zo dňa 29.1.2015     pdf  
2.  Uznesenia z 2. zasadnutia OZ zo dňa 27.2.2015     pdf
3.  Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 7.5.2015      pdf
4. Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 18.6.2015      pdf
5.  Uznesenia z 5 zasadnutia OZ zo dňa 24.9.2015      pdf
6.  Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 16.11.2015     pdf
7.  Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2015      pdf
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks