Výmena nádob na komunálny odpad

Výmena nádob na komunálny odpad
Zajtra 27.4.2017 t.j. štvrtok sa budú opäť meniť zberné nádoby na komunálny odpad. Kto ešte nemá vymenenú nádobu, môže tak urobiť v čase od 9:00 hod. do 19:00 hod. na starom ihrisku.

Farnosť Brodské

Rímsko - katolícka farnosť sv. Antona Pustovníka
Nám. SNP č. 91
908 85 Brodské
Tel.č.:034/6591107
Správca farnosti (farár): vdp. Peter Krajčík