Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

Potvrdenie o žití

Potvrdenie o žití
Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že od 1.7.2020 musí byť na tlačive o žití úradne overený podpis. Potvrdenia bez úradne overeného podpisu nebudú akceptovať.

Uznesenia 2013

  Rok 2013
 
Por. č. Názov
 Súbor
1.
Uznesenia z 15. zasadnutia OZ zo dňa 7.2.2013
  pdf
2.
Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ zo dňa 27.2.2013
  pdf
3.
Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ zo dňa 23.5.2013
  pdf
4.
Uznesenia z 18. zasadnutia OZ zo dňa 10.7.2013
  pdf
5. Uznesenia z 19. zasadnutia OZ zo dňa 17.10.2013   pdf
6.  Uznesenia z 20. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2013   pdf
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks