Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

Potvrdenie o žití

Potvrdenie o žití
Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že od 1.7.2020 musí byť na tlačive o žití úradne overený podpis. Potvrdenia bez úradne overeného podpisu nebudú akceptovať.

Uznesenia OZ 2011

  Rok 2011  
Por. č.
Názov
Súbor
1. Uznesenia ustanovujúce zo dňa 22.12.2010
   pdf
2. Uznesenia z 1. zasadnutia OZ zo dňa 10.2.2011
   pdf
3. Uznesenia z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.4.2011
   pdf
4. Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 9.6.2011
   pdf
5. Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 8.9.2011
   pdf
6. Uznesenia z 5. zasadnutia OZ zo dňa 29.9.2011
   pdf
7. Uznesenia zo 6. zasadntia OZ zo dňa 10.11.2011
   pdf
8. Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 6.12.2011
   pdf
9.
Uznesenia z 8. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2011
   pdf
10.
Uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 22.12.2011
   pdf
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks