Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

Potvrdenie o žití

Potvrdenie o žití
Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že od 1.7.2020 musí byť na tlačive o žití úradne overený podpis. Potvrdenia bez úradne overeného podpisu nebudú akceptovať.

Uznesenia OZ 2009

  Rok 2009  
Por. č.
Názov
Súbor
1. Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2009
   pdf
2. Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 11.3.2009
   pdf
3. Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ zo dňa 21.4.2009
   pdf
4. Uznesenia z 18. zasadnutia OZ zo dňa 2.7.2009
   pdf
5. Uznesenia z 19. zasadnutia OZ zo dňa 27.8.2009
   pdf
6. Uznesenia z 20. zasadnutia OZ zo dňa 29.10.2009
   pdf
7. Uznesenia z mimoriadneho zasadntia OZ zo dňa 3.12.2009
   pdf
8. Uznesenia z 21. zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2009
   pdf
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks