Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

Potvrdenie o žití

Potvrdenie o žití
Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že od 1.7.2020 musí byť na tlačive o žití úradne overený podpis. Potvrdenia bez úradne overeného podpisu nebudú akceptovať.

Uznesenia OZ 2008

  Rok 2008  
Por. č.
Názov
Súbor
1. Uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2008
   pdf
2. Uznesenia z 10. zasadnutia OZ zo dňa 24.4.2008
   pdf
3. Uznesenia z 11. zasadnutia OZ zo dňa 19.6.2008
   pdf
4. Uznesenia z 12. zasadnutia OZ zo dňa 4.9.2008
   pdf
5. Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 29.9.2008
   pdf
6. Uznesenia z 13. zasadnutia OZ zo dňa 30.10.2008
   pdf
7. Uznesenia z mimoriadneho zasadntia OZ zo dňa 20.11.2008
   pdf
8. Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ zo dňa 1.12.2008
   pdf
9. Uznesenia z 15. zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2008
   pdf
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks