Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

Potvrdenie o žití

Potvrdenie o žití
Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že od 1.7.2020 musí byť na tlačive o žití úradne overený podpis. Potvrdenia bez úradne overeného podpisu nebudú akceptovať.

Uznesenia OZ 2007

   Rok 2007  
Por. č.
 Názov
Súbor
 1.  Uznesenia z 2. zasadnutia OZ zo dňa 18.1.2007
  pdf
 2.  Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 28.2.2007
  pdf
 3.  Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 17.5.2007
  pdf
 4.  Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 30.5.2007
  pdf
 5.  Uznesenia z 5. zasadnutia OZ zo dňa 4.7.2007
  pdf
 6.  Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 3.9.2007
  pdf
 7.  Uznesenia zo 7. zasadntia OZ zo dňa 27.11.2007
  pdf
 8.  Uznesenia z 8. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2007
  pdf
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks