Do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností je povinná podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len daňovník), ktorá sa v priebehu roka 2020 stala vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku, stavby, bytu), alebo u ktorej nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, zmena výmery, zmena právneho vzťahu, spoluvlastníctva)
v priebehu roka 2020 a týmto sa stáva platiteľom dane z nehnuteľností na rok 2021 a nasledujúce roky. Vlastník, u ktorého dôjde ku zmene vlastníctva nehnuteľnosti zápisom do katastra nehnuteľností dňom 01.01.2021, je tak isto povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.01.2021 a Obecný úrad, ako správca dane mu vyrubí daň za rok 2021.
Z dôvodu zrušenia stránkových hodín obecného úradu pre verejnosť (protipandemické opatrenia) a obmedzenia osobného doručenia daňových priznaní správcovi dane, žiadame daňovníkov, ktorí majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2021, aby tak urobili niektorým z nasledovných spôsobov:
  1. Poštou – vytlačené a vyplnené tlačivo zašlete poštou na adresu Obecný úrad, Školská 1030/2, 90885 Brodské.
  2. Osobne – vhodením vyplneného tlačiva do poštovej schránky umiestnenej pri vchodových dverách obecného úradu.
  3. E-mail – vyplnené tlačivo zašlete na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  4. Elektronicky cez portál slovensko.sk – len pre občanov, ktorí majú aktivovanú svoju elektronickú schránku na doručovanie
  5. Elektronické služby obce Brodské - TU! Takto vyplnené tlačivo môžete zaslať elektronicky len v prípade, že máte eID resp. občiansky preukaz s čipom. Ale v uvedej službe si môžete tlačivo vyplniť aj keď nemáte eID a následne si tlačivo vyplnené stiahnete vo formáte .pdf. Takto vyplnené tlačivo podpíšete a doručíte na obecný úrad jednou z horeuvedených možností. 
V prípade podrobnejších informácií kontaktujte tel.č.: 034/3215016; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks