Zem spieva 25.1.2020 o 20:30 hod.

Zem spieva 25.1.2020 o 20:30 hod.
Folklór je klenotom jeho hodnota je nevyčísliteľná. Folklór je dedičstvom, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Je to najkrajšie čo doma máme. RTVS pripravila 3. Sériu veľkolepej úspešnej relácie ZEM SPIEVA. Súťaž je určená pre všetkých , ktorí reprezentujú slovenský folklór. Našu obec v tejto súťaži budú reprezentovať Kristínka Hačundová a David Halás dňa 25.1.2020 o 20:30 hod. na televíznej stanici RTVS 1. Držme im palce a už teraz sme na nich všetci hrdí!!!!!

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
Potrebné doklady:
1. doklad o zameraní stavby po jej uskutočnení – geometrický plán (len u novostavby, prístavby, zmene pôvodného pôdorysu stavby)
2. stavebné povolenie (fotokópia)
3. ostatné rozhodnutia stavebného úradu (fotokópia), ktoré boli po vydaní stavebného povolenia
4. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
6. ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby
 
Na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním sa predkladajú:
1. revízia elektroinštalácie a bleskozvodu (pokiaľ je zrealizovaný),rozvodov plynu a plynových zariadení
2. tlakové skúšky vody (prípojok aj rozvodov),
3. tesnosť kanalizácie (prípojok aj rozvodov),
4. osvedčenie o stave komínov,
5. doklad o zameraní stavby po jej uskutočnení – geometrický plán
(len u novostavby, prístavby, zmene pôvodného pôdorysu stavby),
6. vytyčovací protokol
7. energetický certifikát stavby
8. povolenie na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
9. doklad o uložení stavebného odpadu
10. certifikáty preukázania o zhode stavebných materiálov
11. overenú projektovú dokumentáciu (predkladá sa až pri miestnom zisťovaní)
12. stavebné povolenie (fotokópia)
 
Správny poplatok: 35 €
 

 

CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks