Civilná ochrana

Kontakty na odbor krízového riadenia:

Okresný úrad Skalica
Odbor krízového riadenia