Vážení občania,

V zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 29. februára 2020, t.j. v sobotu od 7.00 hod. do 22.00 hod. sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:
Okrsok č. 1 má sídlo na Obecnom úrade v zasadačke.
Okrsok č. 2 má sídlo v Kultúrnom dome v spoločenskej sále.

Občania, ktorí sa v čase volieb nebudú zdržovať v mieste svojho trvalého bydliska a chcú sa zúčastniť volieb, môžu si prísť na Obecný úrad prevziať voličský preukaz osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. S týmto voličským preukazom a preukazom totožnosti sa môžu zúčastniť volieb v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR. Ďalej občania, ktorí sa pre chorobu alebo iný závažný dôvod nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a chcú sa volieb zúčastniť, nech túto skutočnosť nahlásia na Obecný úrad a členovia volebnej komisie ich navštívia doma s prenosnou volebnou schránkou.
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks