Zem spieva 25.1.2020 o 20:30 hod.

Zem spieva 25.1.2020 o 20:30 hod.
Folklór je klenotom jeho hodnota je nevyčísliteľná. Folklór je dedičstvom, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Je to najkrajšie čo doma máme. RTVS pripravila 3. Sériu veľkolepej úspešnej relácie ZEM SPIEVA. Súťaž je určená pre všetkých , ktorí reprezentujú slovenský folklór. Našu obec v tejto súťaži budú reprezentovať Kristínka Hačundová a David Halás dňa 25.1.2020 o 20:30 hod. na televíznej stanici RTVS 1. Držme im palce a už teraz sme na nich všetci hrdí!!!!!

Upozornenie pre občanov - čítajte celý článok

Nakoľko, si niektorí naši spoluobčania mýlia splaškovú kanalizáciu so skládkou komunálneho odpadu, dôrazne upozorňujeme občanov, že do splaškovej kanalizácie sa vypúšťa len odpadová voda z domácností, a to: zo sprchy (vane), bidetu, toalety, práčky, sušičky, umývačky riadu, drezu. Do kanalizácie nepatrí a je zákaz vhadzovať: vlhčené obrúsky, intímne tampóny a vložky (platí hlavne pre obyvateľov Novej ulice, ale samozrejme aj ostaných), zostatky jedál, kosti, textilné utierky a iný komunálny odpad.
Do kanalizácie patrí len toaletný papier. Z dôvodu nedbanlivosti niektorých spoluobčanov, dochádza k častému upchávaniu kanalizačnej siete, na čo doplácajú iní spoluobčania, formou vytopených domácností splaškovou vodou a nefunkčnou kanalizačnou sieťou.
Ďalším problémom sú časté poruchy na čerpadlách v prečerpávacích staniciach, ktoré sa upchávajú odpadom, ktorý nepatrí do kanalizácie, čím vznikajú vyššie náklady na údržbu a opravu. ČOV Brodské a ani kanalizačná sieť nie sú projektované na vypúšťanie dažďových vôd zo striech rodinných domov, čo zase niektorí naši spoluobčania ignorujú. Pri väčšom množstve úhrnu zrážok dochádza k preplneniu kanalizačného systému a následnej kalamitnej situácii na kanalizačnej sieti, čo má zasa negatívny vplyv a doplácajú na to obyvatelia spodnej časti obce. Preto apelujeme a dôrazne žiadame, aby každý občan bral ohľad a rozmyslel si aké dopady bude mať jeho činnosť na ostatných obyvateľov obce a iné inštitúcie. V dnešnej dobe kedy sa berie veľký ohľad na environmentálne problémy, by si mal každý uvedomiť aj aký dopad bude mať činnosť každého na prostredie, v ktorom žijeme. Obec sa snaží vytvárať dobré podmienky pre možnosti nakladania s odpadom. Je možnosť vo veľkej miere separovať odpad, ktorý sa môže následne recyklovať a znova použiť. Nemusí skončiť napr. len v kanalizácií, alebo ako je v našom katastri pravidlom v lesoch a iných častiach obce. Vážme si prostredia, v ktorom žijeme a nebuďme ľahostajný k tomu, čo máme.
CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks