Máj, máj, máj zelený....

Máj, máj, máj zelený....
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy - smreky zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.
Zvyk stavania májov sme v zmenenej podobe udržali aj dnes, v tejto ťažkej dobe. Postavili sme jeden ovenčený stromček ako symbol mája pri kultúrnom dome.

BVS, a.s.

BVS, a.s.
oznamuje občanom, že dňa 21.8.2020 v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na ulici Nová z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu.
 
V piatok 28.8.2020 v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. bude z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu prerušená dodávka pitnej vody na uliciach: Nádražná, Štúrová, Vajanského, Kradlov, Školská,Nábrežná, Námestie SNP, Hámre, Martina Čulena od čísla domu 564, Nálepkova čísla domov 391, 366, 367, 368, 369, Štefánikova od čísla domu 924 ku kostolu, Záhumenská čísla domu 767, 768.

Upozornenie pre občanov - čítajte celý článok

Nakoľko, si niektorí naši spoluobčania mýlia splaškovú kanalizáciu so skládkou komunálneho odpadu, dôrazne upozorňujeme občanov, že do splaškovej kanalizácie sa vypúšťa len odpadová voda z domácností, a to: zo sprchy (vane), bidetu, toalety, práčky, sušičky, umývačky riadu, drezu. Do kanalizácie nepatrí a je zákaz vhadzovať: vlhčené obrúsky, intímne tampóny a vložky (platí hlavne pre obyvateľov Novej ulice, ale samozrejme aj ostaných), zostatky jedál, kosti, textilné utierky a iný komunálny odpad.
Do kanalizácie patrí len toaletný papier. Z dôvodu nedbanlivosti niektorých spoluobčanov, dochádza k častému upchávaniu kanalizačnej siete, na čo doplácajú iní spoluobčania, formou vytopených domácností splaškovou vodou a nefunkčnou kanalizačnou sieťou.
Ďalším problémom sú časté poruchy na čerpadlách v prečerpávacích staniciach, ktoré sa upchávajú odpadom, ktorý nepatrí do kanalizácie, čím vznikajú vyššie náklady na údržbu a opravu. ČOV Brodské a ani kanalizačná sieť nie sú projektované na vypúšťanie dažďových vôd zo striech rodinných domov, čo zase niektorí naši spoluobčania ignorujú. Pri väčšom množstve úhrnu zrážok dochádza k preplneniu kanalizačného systému a následnej kalamitnej situácii na kanalizačnej sieti, čo má zasa negatívny vplyv a doplácajú na to obyvatelia spodnej časti obce. Preto apelujeme a dôrazne žiadame, aby každý občan bral ohľad a rozmyslel si aké dopady bude mať jeho činnosť na ostatných obyvateľov obce a iné inštitúcie. V dnešnej dobe kedy sa berie veľký ohľad na environmentálne problémy, by si mal každý uvedomiť aj aký dopad bude mať činnosť každého na prostredie, v ktorom žijeme. Obec sa snaží vytvárať dobré podmienky pre možnosti nakladania s odpadom. Je možnosť vo veľkej miere separovať odpad, ktorý sa môže následne recyklovať a znova použiť. Nemusí skončiť napr. len v kanalizácií, alebo ako je v našom katastri pravidlom v lesoch a iných častiach obce. Vážme si prostredia, v ktorom žijeme a nebuďme ľahostajný k tomu, čo máme.
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks