Deň narcisov - poďakovanie

Deň narcisov - poďakovanie
Základná škola v Brodskom týmto ďakuje všetkým občanom, ktorí sa dňa 11. apríla 2019 zapojili do verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov“. Celkovo sa v našej obci vyzbieralo 460,55 €, ktoré boli poukázané na účet Ligy proti rakovine. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujú.

Regionálna súťažná prehliadka ľudových hudieb

Dňa 7.10.2018 sa naša spevácka skupina Fsk Bročané zúčastnili Regiionálnej súťažnej prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov Senica a Skalica, ktorá sa konala v Gbeloch. Našim spevákom za ich vystúpenie bol udelený diplom a zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž.
CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks