Poďakovanie voličom

Poďakovanie voličom
Vážení občania,
 
Ďakujem Vám za dôveru a podporu, ktorú ste mi prejavili v Komunálnych voľbách 2018. Ďakujem Vám aj v mene novozvolených a staronových poslancov, ktorým touto cestou srdečne blahoželám. Som presvedčená, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení na svoje posty, aby posunuli život v našej obci dopredu v prospech ľudí a verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia. Je to pre nás záväzok, aby sme riešili nielen veľké projekty ako cesty a chodníky, ale aj každodenné problémy Vás obyvateľov našej obce a týmto posunieme našu obec o kus ďalej. Som hrdá na svoju obec a na občanov Brodského. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás podporili a urobím všetko pre to, aby som Vašu dôveru nesklamala.
 
Anna Krídlová

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Dňa 30.9.2018 sa konala výstava ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú organizovali Základná organizácia záhradkárov Brodské v spolupráci s Úniou žien Brodské a Základnou školou. 
Po skončení výstavy ovocia, zeleniny a kvetov u nás otvorili aj v Senici výstavu takéhoto zamerania. Naši záhradkári tak, ako každoročne prispeli plodmi ovocia a zeleniny.
 
V kategórii zelenina získala:
1. miesto za kolekciu paprík pani Helena Kuklišová

V kategórii ovocie – hrušky:
Čestné uznanie za odrodu Lukasova získal p. Ján Papánek.

V kategórii ovocie – jablka:
Čestné uznanie za odrodu Cár Alexander získal Mgr. Milan Krídl
 
Súbežne s výstavou prebiehala v Senici súťaž žiakov základných škôl v aranžovaní z prírodných materiálov, ovocia, zeleniny a kvetov. Na súťaži sa z našej školy zúčastnili Simona Trčková, ktorá získala 1. miesto za aranžmá a kyticu z kvetín Veronika Čulenová získala Čestné uznanie za kyticu z kvetín a aranžmá ovocia a zeleniny v košíku. Viktória Čulenová získala Čestné uznanie za kyticu z kvetín a ovocnú tortu. Ďakujeme všetkým účastníkom za reprezentáciu obce. Výbor SZZ v Brodskom.
CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks