Jednota dôchodcov Brodské

oznamuje, že pripravuje cyklozájazd do ADAMOVA dna 9.6.2018 o 10:00 hod, zraz na námestí v Brodskom. V Adamove sa bude konať slávnostné otvorenie, vystúpenie detí, atrakcie pre deti, plavba lodí po Morave.
Zároveň oznamuje, že pripravuje výlet na Termálne kúpalisko Podhájska dňa 27.6.2018. Záujemci sa môžu prihlásiť v klube alebo u členiek výboru.