Deň narcisov - poďakovanie

Deň narcisov - poďakovanie
Základná škola v Brodskom týmto ďakuje všetkým občanom, ktorí sa dňa 11. apríla 2019 zapojili do verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov“. Celkovo sa v našej obci vyzbieralo 460,55 €, ktoré boli poukázané na účet Ligy proti rakovine. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujú.

Oznam pre záhradkárov

podľa odpočtov pretrváva nálet I. generácie obaľovača jablčného vo zvýšenom množstve. Z toho dôvodu odporúčam vykonať chemický zásah v lokalite Kúty, Brodské a Kuklov v čase od 1.-4. júna prípravkami proti nakladeným vajíčkam škodcu nasledovne :
Coragen 20 SC
Dimilin 48 SC a
Integro
Jedná sa o postrek prípravkami šetrnými k ekosystému záhrad a pri ich použití sa už prípravkami proti vyliahnutým húseniciam v lehote účinnosti použitého prípravku nemusí zasahovať.
Zároveň upozorňujem na termín liahnutia zvýšeného počtu húseníc I. generácie obaľovača slivkového podla odpočtov v lokalite Kúty, Brodské a Kuklov a to v čase 5.-7. júna 2018, čo je zároveň i termín postreku prípravkami ako:
Karate Zeon 5CS -neaplikovat pri teplote nad 25°C
Samuraj
Decis EW 50
Decis Protech
Calypso
Mospilan
CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks