Gynekologická ambulancia Moravský sv. Ján

 oznamuje, že dňa 5.6. a 6.6.2108 nebudú ordinovať. Dňa 5.6.2018 zastupuje MUDr. Bajteková v Šaštíne a 6.6.2018 zastupuje MUDr. Michalovičová v Gbeloch.