TJ Baník Brodské

Dňa 3.6.2018 o 17:00 hod. sa uskutoční VONKU športové podujatie - TJ Iskra – Horné Orešany vs. TJ Baník Brodské. Kto má záujem môže ísť podporiť náš team do Horných Orešan.
Zároveň TJ Baník žiada občanov Obce Brodské, ktorí majú k dispozícií rôzne materiály, fotky, tabuľky atď. športových podujatí TJ, hráčov, funkcionárov či by tieto materiály neposkytli za účelom doplnenia údajov k 90. výročiu TJ, ktoré sa uskutoční dňa 14.7.2018. Za pomoc a spoluprácu veľmi pekne ďakujeme.
Dňa 2.6.2018 o 10:00 hod TJ Baník Brodské organizuje brigádu na miestnom štadióne. Prosíme všetkých členov TJ o hojnú účasť a zároveň žiadame aby si so sebou zobrali potrebné náradie k pokoseniu porastu v areáli okolo hlavného a vedľajšieho ihriska.
Dňa 2.6.2018 o 19:00 sa uskutoční Mimoriadna členská schôdza TJ Baníka Brodské v Club Bare na štadióne. Žiadame všetkých členov o 100% účasť. Zároveň by sme radi informovali, že je možné uhradiť členské na mieste... Ďakujeme a tešíme sa na hojnú účasť.