BVS, a.s.

BVS, a.s.
oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch 22. – 25.5.2018 budeme vykonávať preplach vodovodnej siete v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod. Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

Jednota dôchodcov Brodské

Vás pozýva na oslavu Dňa Matiek, ktorá sa bude konať 13.5.2018 o 14:00 hod. v KD. O program sa postarajú deti MŠ, ZŠ a detský folklórny súbor. O občerstvenie a hudbu je postarané.