BVS, a.s.

BVS, a.s.
oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch 22. – 25.5.2018 budeme vykonávať preplach vodovodnej siete v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod. Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

Riaditeľstvo MŠ

oznamuje rodičom detí, že zápis nových detí do MŠ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 10.5.2018 od 8.00 do 11.30 hod. v budove MŠ. Prihlášky si treba vyzdvihnúť v budove MŠ.