BVS, a.s.

BVS, a.s.
oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch 22. – 25.5.2018 budeme vykonávať preplach vodovodnej siete v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod. Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

Jednota dôchodcov Brodské

oznamuje, že 23. 4. 2018 o 14:00 hod. pripravuje prednášku na tému "Liečivá kozmetika". Prednáška sa bude konať v klube JD Brodské.